Ampa

El Centre Educatiu-Llar d'Infants Escola Estel està constituït com a coopertiva catalana amb finalitat educativa, per tant tots els pares i professors en formen part com a socis dels quals els pares aporten una quota mensual per poder rebre els serveis educatius dels seus fills i els professors en són socis treballadors en règim d'autònoms a compte de beneficis de la cooperativa en concepte dels serveis ofertats. També consta de la figura del soci voluntari que desenvolupa tasques a l'escola sense remuneració.

IMPORTANT: No tots els pares que es vulguin beneficiar d'aquest servei han de ser obligatòriament socis de la coopertiva.

La coopertiva està regida per una Junta Rectora que consta d'un President, un Secretari, un Vice-President i 3 vocals que es renoven cada 3 anys.

PRESIDENT:
SECRETÀRIA: Maribel Escalona
VICE-PRESIDENT: Sònia Domínguez
VOCALS: Núria Carles, Montse Saumell i Montse Rios

L'AMPA, és l'associació de pares i mares que formen part de la Cooperativa que s'encarrega de les activitats extraescolars que es duen a terme a l'Escola:
- Servei de menjador
- Fira del most
- Fira de Sant Jordi
- Fira d'intercanvi i de segona mà
- Fira de Santa Llúcia
- Concerts
- Dinars de germanor
- Sorteig panera de Nadal
- Setmanes culturals
- Sortides familiars